BLOG

shop nhà nông bán nông sản từ miền núi đến đồng bằng

Dự án Shop Nhà Nông

BẢN MÔ TẢ DỰ ÁN SHOP NHÀ NÔNG Trong giai đoạn đầu CLB đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Thương sẽ hợp tác với một thành viên CLB để mở một cửa hàng phân phối giống, vật tư nông nghiệp tại mỗi xã/phường/thị trấn với thương hiệu chung là “Shop […]

3 Tháng Tư, 2018 358 0 -1