BLOG

Nuôi gà trống thiến

Gà Trống thiến Lục Yên – yên Bái

Gà trống thiến nuôi nhanh lớn, bà con dân tộc tày Lục Yên – Nuôi gà trống thiến đưa năng suất cao, với lại làm quà lễ tết, hiếu hỉ, Ông Trần Văn Lợi nôi đàn gà trống thiến giúp phát triển cuộc sống gia đình

12 Tháng Năm, 2018 662 0 0